សង្សារក្រ - Poor Lover (ភាពយន្តជីវិត) - (Life Film)-[Sastra Film]

4 Просмотры
Издатель
ស៊ូស្រលាញ់មនុស្សក្រទ្រព្យសម្បត្តិ កុំអោយតែក្រចិត្តស្មោះ...
#សង្សារក្រ ផ្សាយជូនទស្សនានៅលើទូរទស្សន៍ #បាយ័ន​​ និង Live ផ្ទាល់នៅលើ Facebook និង Youtube #SastraFilm​​ វេលាម៉ោង៨យប់


Ⓒ ផលិត និងរក្សាសិទ្ធិដោយ Sastra Film ឆ្នាំ២០២១


#សង្សារក្រ​​ #ផលិតកម្មសាស្រ្តា​​ #ភាពយន្តជីវិត​​ #ទី៩៧​៨ #Sastrafilm​​ #LifeFilm​​ #bayontv​​ #khmerfilm​​ #lifefilm2021​​ #Khmermovie​​ #KhmerMovie​​ #Shortfilm​​ #EducationalFilm​​ #រឿងខ្មែរ​​ #រឿងល្អមើល​​ #រឿងអប់រំ​​ #TvLifeFilm​​ #FacebookLifeFilm​​ #YoutubeLifeFilm​​

Admin C
Категория
Фильмы
Комментариев нет.